Som enda skandinaviska webbutik kan vi stolt erbjuda HHBB-huvudlag och Hoof Armor - nya lösningar på gamla problem. Här hittar du även Ergo Shape - skoriktaren som sparar din hörsel!   /Kerstin Kemlén

Hästens minibehov uppfyllda - men resten då?

horseexplore Five domains Model Mellor_Burns 2020

Forskare visar varningstecken - tävlingshästar som inte mår bra även om baskrav är uppfyllda  

2017 - forskarna definierade bett som en djurskyddsfråga. Sen kom bedömningsmallen för expertutlåtanden vid djurskyddsärenden. Och igår skickade dom mig resultatet av en workshop där bedömningsmallen diskuterats med aktiva från hästsporten i Nya Zeeland. Det går att lära sig se om hästen är löpglad eller desperat när den pullar.

Jag har tagit del av resultatet av forskares jobba med New Zealand Thoroughbred Racing (organisation med motsvarighet svenska galoppsport). Arbetet följde Five Domains Model of Welfare Assessments and Monitoring. Nedan en mycket förenklad och kortfattad beskrivning av en checklista som diskuterades kring: 

 

NÄRING - möjligheter och restriktioner, positiva respektive negativa erfarenheter -minikrav vård - tecken på välmående

Fysiskt sett så handlar utfodring/näringstillgång om att ge hästen det den behöver för att må bra etc. Mentalt sett tar man hänsyn till negativa erfarenheter av att vara hungrig, få kolik, vara grisfet eller skrikmager osv. Positiva erfarenheter är kunna dricka sig otörstig, smaka på olika smaker, kunna tugga på, må bra i magen etc.

 

HÄLSA  - tecken på hälsa respektive ohälsa, positiva och negativa erfarenheter - minikrav vård - tecken på välmående

Fysiskt sett handlar hälsa om att vara fräsch, i god kondition, pigg och glad etc. Mentalt sett tar man hänsyn till negativ erfarenhet av smärta, inte kunna andas fritt, fysisk utmattning, klen, sjuk osv. Positiva erfarenheter känna sig stark och bekväm, ha en fungerande kropp.

 

OMGIVANDE MILJÖ - möjligheter och restriktioner, positiva och negativa erfarenheter - minikrav vård - tecken på välmående

Fysiskt sett handlar det om att kunna andas frisk luft, slippa höga ljud, kunna röra sig normalt på underlaget, kunna ta skydd etc. Mentalt sett handlar det om negativa erfarenheter av för varmt/kallt, fysisk smärta/spända muskler, hindrad att använda syn, hörsel, inte kunna andas normalt osv. Positiva erfarenheter är att det är bekvämt, acceptabel ljudnivå, ha en flock, frisk luft, kunna se sig omkring, kunna andas osv.

 

BETEENDE OCH INTERAKTION MED MÄNNISKAN - hinder för beteendet, naturligt beteende, positiva och negativa erfarenheter - minikrav vård - tecken på välmående

Fysiskt sett handlar det om att kunna röra sig, kolla på grejor, utfodringsrutiner, sexuellt beteende, träningsmetoder, inlärning/förståelse etc. Mentalt sett handlar det om negativa erfarenheter av  frustration, förstår inte inlärning, leda, hjälplöshet, depression, ängslan, rädsla, panik, utmattning. Positiva erfarenheter är att känna sig lugn, kunna sova ut, tillfreds, ha kontroll, kunna leka, känna sig trygg och tillfreds, få energi etc.

 

Arbetssättet

Med modellens punktlistor kunde hästarnas situation bedömas och diskuteras. Punkter checkades av och på så vis skapades en förståelse för hästens övergripande livssituation. En bra startpunkt för förbättringsarbete. Det intressanta i den här modellen är att hästens erfarenheter vägs in i analysen - och här kommer alltså smärta och problem att få åt sig luften (bett respektive tömtag) och detta kan i sin tur kopplas till ängsligt beteende och med modellens hjälp kan grundproblem ringas in och åtgärdas. Att förstå hästar är ett komplext område, det är mycket som spelar in och VI spelar största rollen. Och hästar som inte vill gå in i startboxar eller gå upp bakom startbilsvingen - vad har de för negativ erfarenhet som påverkar beteendet? 

Man kan ju besvara frågorna nedan  - och inse att det alltid finns plats för förbättringsarbete!

 

  • Har jag uppfyllt minikraven för tävlingshästens skötsel?
  • Hur många positiva erfarenheter kan jag göra tillgängliga för tävlingshästen varje dag?

 

 Amerikansk galoppsport befinner sig i ett vägskäl och 2019 går till historien som en brytpunkt i hästsportens värld. På galoppbanan Santa Anita Racetrack i USA, dog 30 galoppörer på mindre än 6 månader. De drabbades av skador som var så allvarliga att de fick avlivas. Allmänheten reagerade och forskare som analyserade läget menade att hästsportens existensberättigande vilar på en skör tråd nu. Hästsporten måste höja ribban för att bli accepterad i samhället. Vetenskapliga studier kan ligga till grund för en uppbyggnad av hästsportens trovärdighet igen. Områden där vetenskapen visar att hästsporten kan göra/bli bättre är områden som sporten måste förbättra. Annars finns ingen trovärdighet kvar och förtroendet att anordna tävlingar går förlorat.

Hästsporten behöver dela information på ett förståeligt sätt och via plattformar där tillfälliga fans kan få tillgång till fakta, vetenskaplig fakta. Det måste bli slut på killgissningar.

Om jag satt i Svensk Travsports styrelse skulle jag bli lite bakrädd. Det finns verktyg för att göra ingående bedömningar och det finns ju mycket som går att förbättra. För oss alla. Inom ridsporten åker exempelvis skadade munnar ut, inom travsporten så har hästen "bitit sig i tungan" enligt expertkommentatorerna. Studier i Sverige och Finland av travhästars munnar direkt efter löp, har visat att över 80 % av starthästarna har färska skador i munhålan. Varför lär man sig inte av det?  Jag har haft koll på resultatlistor - sökt efter någon åtgärd/reaktion när en travhäst uppvisar blod i munnen.  Och då menar jag så pass blodig mun att det syns under loppet när man ser på tv. Jag har inte sett någon reaktion i resultatlistan.  Ridsporten är ju ljusår före travsporten!

Och kom ihåg att allmänheten har koll  ... både här och i USA. 

Läs mer om amerikansk galoppsport och forskning här:

https://www.horsetalk.co.nz/2020/03/16/us-thoroughbred-racing-critical-crossroads-review/


/Kerstin

 

 

0 kommentarer

Ingen har kommenterat detta inlägg ännu. Bli den första att kommentera!

Produkter

Handla

Information