Som enda webbutik kan vi stolt erbjuda HHBB-huvudlag. Vi är skandinavisk distributör av Hoof Armor - ny lösning på gamla problem. Här hittar du även Ergo Shape - skoriktaren som sparar din hörsel - och Felix Hunger hakrem som gör arbetslivet lättare för din häst./Kerstin Kemlén

Ska en blödande mun strykas? Forskare förklarar

För dig som tycker det är jobbigt att läsa finska avhandlingar på engelska, den jag länkat till tidigare,  så har jag här en kortfattad summering av avhandlingens kärnfråga - ur mitt perspektiv: 

 

BIT-RELATED LESIONS AND RISK FACTORS IN COMPETING TROTTERS AND EVENT HORSES av Kati Tuomola

I pilotenkätstudien presenterades scenarier med fotografier på skador i hästmunnar för olika intressenter (banveterinärer och veterinärassistenter, tränare och andra). De tillfrågades i flervalsformulär om de

  • skulle låta hästen starta,
  • kräva friskintyg inför nästa lopp eller
  • stryka hästen ur loppet.

Sambandet mellan intressentgrupper och deras svar undersöktes. Studien indikerade skillnader i attityd till bettrelaterade skador mellan intressentgrupper men också inom en och samma intressentgrupp. Detta kan återspegla skillnader i intressekonflikter, moraliska värderingar, empati eller överexponering för orala skador. Att inte stryka hästar med svåra munskador kan äventyra hästens välfärd och även samhällets förtroende för övervakningen av djurskyddet.

I denna studie var orala skador i bettområdet vanliga efter lopp, även om endast ett fåtal hästar visade synliga blödningar utanför munnen. Munundersökning med ett oralt poängsystem som en assistent registrerade resultatet av, fungerade under fältförhållanden och hästarna tycktes tolerera munundersökningen väl.

Även om det kan vara fördelaktigt att byta bett till ett som är minst förknippat med skador, kan hästar med bettskador dra nytta av ändrad träning. Med tanke på den högre risken för munskador som i denna studie observerats för ston, kräver stons munhälsa särskild uppmärksamhet. Resultaten av denna avhandling uppmuntrar hästskötare att införa en ny rutin för undersökning av munhålan. Och att tävlingsarrangörer, som välfärdsåtgärd för att minimera smärta och negativa erfarenheter, agerar tidigt med diagnos och behandling av munskador.

Veterinärer är skyldiga att göra bedömningar om hästens välbefinnande under olika omständigheter, inklusive tävlingar. Syftet med enkäten var att kartlägga hästindustrins intressenters attityder till bettrelaterade skador hos travare. Överraskande nog var andra hästentusiaster, t.ex. hästskötare, mer villiga att stryka hästen ur loppet än vad tränaren, veterinärer eller veterinärassistenter.

Veterinärer och assistenter var i vissa fall de mest ovilliga att stryka en häst ur loppet. Svarsgrupperna var mer överens i de fall där en häst efter lopp hade blödningar och tidigare rapporter. I ett exempel hade hästen redan innan loppet en munskada som var graderad som svår, och fortfarande skulle majoriteten av de som svarade ha tillåtit hästen att starta. I alla dessa frågor var platsen där skadorna satt lanerna och det är möjligt att det var svårt för de som svarade att förstå platsen utifrån fotona även när bilden förklarades.

Hästindustrin är samhällsekonomiskt viktig. Spel på hästar och prispengar till hästar omsätter massor. Möjliga orsaker till svarsskillnader mellan grupper kan vara att banveterinären som privatveterinärer kan pressas att tillåta hästar att starta. Tränare kan ha ekonomisk press att starta hästen. Banveterinärer och assistenter kan ha tidigare erfarenheter av hur tränare kan reagera om häst blir veterinärstruken. Det är också möjligt att banveterinärer och assistenter tidigare sett relativt stort antal munskador och ett stort antal kan då ha blivit standard och betraktas därmed som det "normala".

Detta fenomen (överexponering) har studerats i samband med smärtutvärdering hos människor och utvärdering av onormalt beteende hos hästar. Empati har noterats minska under medicinsk utbildning, vilket kan vara ett sätt att kunna hantera stressfaktorer. Lägre empatinivåer kan förklara detta resultat, eftersom det kan påverka hur man uppfattar djurs smärtsignaler. Förutom attitydskillnader mellan intressentgrupper fanns det attitydskillnader inom en grupp om huruvida en häst med munskada skulle strykas.

I en tidigare studie har hästfolk blivit ombedda att utvärdera hästars grad av smärta baserat på digitala fotografier av olika hästsjukdomar.  Hästfolk var inte överens i sina uppskattningar av hur omfattande smärtan var vid i olika sjukdomar. Mest överens var man vid sjukdomar med hög smärtpoäng som öppna frakturer.

Förutom lagar och förordningar så påverkar ens egna värderingar vad som är rätt och fel, åsikter och moraliska beslut. Att inte stryka hästar med svåra munskador från loppet kan äventyra hästens välbefinnande och undergräva förtroendet för hur sportens system övervakar djurskyddet. Utbildning och diskussion är viktigt för att säkerställa hälsan hos starthästar, eftersom det ur djurskyddssynpunkt är viktigt att minimera negativa erfarenheter genom att förebygga eller åtminstone snabbt diagnostisera och behandla skador och säkerställa förhållanden som minskar lidandet.

/Kerstin 2022 05 06

 

0 kommentarer

Ingen har kommenterat detta inlägg ännu. Bli den första att kommentera!

Produkter

Handla

Information