Som enda webbutik kan vi stolt erbjuda HHBB-huvudlag. Vi är skandinavisk distributör av Hoof Armor - ny lösning på gamla problem. Här hittar du även Ergo Shape - skoriktaren som sparar din hörsel - och Felix Hunger hakrem som gör arbetslivet lättare för din häst./Kerstin Kemlén

Hållbarhetspolicy

"Ingen äger problemet men lösningen är allas ansvar."

Så löd Svenska Naturskyddsföreningens slogan för länge sedan.

På jordklotet finns allt för mänsklighetens överlevnad, inte bara för oss utan det har funnits även till våra förfäder och är tänkt att räcka till kommande generationer också. Moder Jord är den enda resurs vi har och det finns inte heller någon annan planet där vi kan hämta arter vi utrotat eller naturresurser som tagit slut. Vi kan resa till månen men inte återskapa liv som släckts och allt vi slänger hamnar förr eller senare på vår egen tallrik. Hållbarhet handlar om att värna.

Detta är Skogans Surprise - alias Örjan - hästen bakom HHBB-huvudlaget och konceptet för ställbart bettryck. Han fick tillåtelse att spotta ut bettet och har alltsedan den dagen kunnat använda sin mun till det naturen designat den för.

Örjan född 2001, kom hit 2004, fick en fru 2005, hon fick föl 2007 och 2011 anslöt en italienska, de lever ihop i samma hage alltsedan dess. Jag värnar om dessa hästar och deras livsmiljö.

 

 

Värna människan

Vi har valt skoriktningsverktyg som skyddar hovslagares hörsel och utrustning som rengörs med vatten istället för kemikalier. Vi tar vetenskap ut till stallen (forskning om bettrelaterade problembeteenden) och tillhandahåller koncept som minskar olycksrisker (bettlösa alternativ med "whole-head-hug"-koncept).

 

Värna miljön - Vita Lådans livscykel, ett exempel

Vi har utrustning tillverkad i Beta BioThane som har betydligt längre livslängd än läder, starkare och inte behöver kemikalier för underhåll. Vi söker närproducerade varor så transporter kan samordnas såsom exempelvis Ergo Shape (Skellefteå). Vi återanvänder emballage och strävar efter att minska transporterna i det första ledet. Allt som går att återvinna sorteras och transporteras till den kommunala återvinningscentralen med hjälp av en miljöklassad bil. 

Det har ju tyvärr visat sig att en del av sorterade returplasten inte alls återanvänds som tanken var utan hamnar i fattiga länder och allt för stor del ställer till med katastrofer för sjölevande varelser. Horseexplore webbutik har tagit upp diskussionen med Hoof Armor om att byta ut plastpåsen för blandningspipar och skyddshandskar till någon miljövänligare förpackning. Sådana frågor har vi tagit upp förut:

Den vita papplådan som vi ofta använder som e-handelsförpackning till er kunder är ett mycket bra exempel på återanvändning. Vita lådan - som är återvinningsbar - startar sin livscykel i Centralamerika som förpackning till råvaror som exporteras till Hoof Armor i USA. Hoof Armor återanvänder Vita lådan när de packar varor som ska skeppas till mig - den lösningen har vi kommit överens om. Frakten blir förvisso dyrare för mig men uppvägs av miljönytta när Vita lådan kommer till användning en tredje gång när vi i webbutiken packar varor till er kunder - ex Hoof Armor Kom igång med ett Starter Kit.

Horseexplore webbutik Vita Lådan återanvänd 3 gånger

 

Värna hästen

Vi vill värna hästen genom hovstöd som gör det lättare för hästen - och hovslagaren - att stå i balans under verkning. Vår hästutrustning låter hästen vila munnen vid munskador och konceptet ger ägaren möjlighet att minska bettrycket. Vi tillhandahåller ett alternativ till hästskor och hovboots - Hoof Armor hovarmering som ger skydd under uppbyggnad av starka och friska hovar. Och vi vill inte att hästen ska halka vintertid och erbjuder därför en produkt som minskar uppbyggnaden av snöklibb. Vi vill förebygga uppkomst av "aprilskador"  till följd av snöklibb.

 

Långsiktiga perspektiv

Hållbarhet kräver långsiktighet oavsett vilket perspektiv vi väljer. Föder vi upp hästar eller köper unghästar, vuxna eller gammelhästar så gäller det att ha en plan för att hålla hästen frisk. På vår gård har vi förmånen att kunna erbjuda hästarna varierande underlag och terräng så de tränar hela kroppen och på eget initiativ kan sträcka ut i full fart över längre sträckor. Här kan du läsa vad en veterinär har att säga om nyttan av att ge hästen frihet att välja sin egen rörelse:

 

 Värna hästägare & häst - man måste hjälpa sig själv 

Vi som har häst är alla medvetna om det nationella problemet inom hästnäringen: Det finns alldeles för många hästar i relation till antalet hovslagare och verkare. Det här är ett allvarligt problem som leder till att hästars hovar verkas/skos för sällan med hälsoproblem som följd. 

Och kom ihåg => det är hästens ägare som är ansvarig för hästens hovhälsa även om alla hovslagare på jordklotet försvunnit! 

Jag, Kerstin Kemlén, har haft häst sedan mitten på 1970-talet, har som hästägare upplevt hovvårdsproblemet växa fram och bli allt större i takt med att hästantalet ökar. För att lösa hovvården på egna travhästar/arbetshästar/hagsmycken har jag alltsedan 1980 fördjupat mina kunskap allt eftersom. Är bl a diplomerad i Applied Equine Podiatry med mångårig erfarenhet av användning av hovvårdssystemet Hoof Armor.

 

Produkter

Handla

Information