Som enda webbutik kan vi stolt erbjuda HHBB-huvudlag. Vi är skandinavisk distributör av Hoof Armor - ny lösning på gamla problem. Här hittar du även Ergo Shape - skoriktaren som sparar din hörsel - och Felix Hunger hakrem som gör arbetslivet lättare för din häst./Kerstin Kemlén

 Renskinn bäst i sadelpaddtest - läs vad forskarna säger

 

Horseexplore webbutik - Renskinnspadden PURNU 2019Horseexplore webbutik - renskinnspaddar med täta luftfyllda hår

Det är viktigt vilken typ av vojlock/sadelunderlägg/sadelpad man väljer. Den ska ju ligga mellan sadel och hästens hud och balansera upp det mötet, fördela tryck och inte orsaka skav. Skav kan man ju själv se men vad händer med tryck?

Idag finns sofistikerad teknik som mäter hur ryttarens tyngd fördelas från sadeln till vojlock. Det är inte längre en fråga om hur ryttaren upplever att padden fungerar, nu kan forskarna mäta hur trycket fördelas neråt mot hästen. Kanske man skulle kunna säga att det är ett mått på hästens upplevelse av padden...

 

Våra genuina samiska renskinnspaddar 

Det är inte bara forskare som använder sofistikerad teknik -  vi garanterar att våra märkta renskinnspaddar är;

  • traditionellt lufttorkade på samiskt vis
  • utan ytbehandling eller tillsatser av kemikalier 
  • varligt hanterade på hantverksmässigt vis av renägare Anders Persson, Purnu
  • av svenskt samiskt ursprung - hudar från Anders Persson, Gällivare skogssameby, Norrbotten. 

Läs vad forskarna kan garantera med sin teknik - Urklipp från Forskningskollen - Renskinn bäst i sadelpadd-test - Hippson (2013) :

______________________________________________________

"Renskinn bäst i sadelpaddtest

Tre forskare från Movement Science Group i Wien har studerat hur en sadelpadd påverkar trycket från sadeln, när hästen har ryttare på ryggen. I två försök har de testat fyra olika sadelpaddar;

  • gel,
  • skumgummi,
  • läder och
  • renskinn 

De har gjort sina mätningar när hästarna ridits av en professionell ryttare på rullmatta, vilket gör det lättare att säkerställa förutsättningarna under provtagningen. För att mäta trycket under sadeln använde de en tryckmätningsvojlock.

 

Renskinn minskade trycket

I ett av försöken användes väl tillpassade dressyrsadlar. Sexton hästar av olika ras och ålder reds på rullmattan i skritt och trav (nedsittning). Ingen av paddarna påverkade sadelns tillpassning negativt enligt de mätningar som gjordes. Det material som utmärkte sig var renskinnet, som signifikant minskade det maximalt uppmätta totala trycket på ryggen. Renskinnet förbättrade även tryckfördelningen både längs med och i sidled.

Mätningarna visade att de mjuka materialen ibland kan tappa sin förmåga till stötdämpning när stötarna blir kraftigare, som i trav. Vissa material kan också ha svårt att hänga med när tempot ökar och klarar då inte av att följa med i rörelsen. Forskarna skriver i sin slutsats att en väl vald sadelpadd kan minska belastningen på hästens rygg och därför förbättra en redan välsittande sadel.

 

Individuella skillnader

I ett annat försök med samma paddar använde forskarna i stället sadlar med lite för vid bom. Tanken var att kolla hur paddarna fungerar om man har en sadel som hästen "ska växa i". 

Ingen av paddarna klarade helt att kompensera för den lite vidare bommen, men för 61 procent av hästarna minskade trycket från sadeln i trav vid användning av gelépadd eller renskinn. Läderpadden ökade faktiskt trycket i både skritt och trav hos vissa hästar. I skritt var annars gelépadden och skumpadden effektivast - och minskade trycket hos 44 procent av hästarna.

Här betonar forskarna att det fanns individuella skillnader mellan hästarna, när det gällde hur de olika paddarna påverkade trycket. Men sett till resultaten från båda försöken verkar renskinn vara ett relativt säkert kort. 

 

Referenser:

Kotschwar, A.B., Baltacis, A. & Peham, C. 2010. The effects of different saddle pads on forces and pressure distribution beneath a fitting saddle. Equine Veterinary Journal, vol. 42, s. 114–118. 

Kotschwar, A.B., Baltacis, A. & Peham, C. 2010. The influence of different saddle pads on force and pressure changes beneath saddles with excessively wide trees. The Veterinary Journal, vol. 184, nr. 3, s. 322-325.

_________________________________________________

 

Produkter

Handla

Information