Som enda webbutik kan vi stolt erbjuda HHBB-huvudlag. Vi är skandinavisk distributör av Hoof Armor - ny lösning på gamla problem. Här hittar du även Ergo Shape - skoriktaren som sparar din hörsel - och Felix Hunger hakrem som gör arbetslivet lättare för din häst./Kerstin Kemlén

Världsläget och tillgången till Hoof Armor

Hoof Armor utvecklades för över 20 år sedan av hovslagaren David Jones. Företaget drivs av hans familj och de senaste åren har försäljningen ökat explosionsartat.

Parallellt med ökad efterfrågan på Hoof Armor, har världen drabbats av corona pandemin som exempelvis orsakat transportproblem till följd av brist på containrar (!) vid sidan om nedstängningar, stängda gränser etc. Inom tillverkande industri är komponentbrister och leveransförseningar alltför vanliga, exempelvis halvledare.

Här i Europa har kriget i Ukraina drivit upp bränslepris och brist/höga priser på matvaror samtidigt som spannmål från Ukraina inte kommer fram till behövande på den afrikanska kontinentet. Allt det här påverkar valutakurser, prisbilder och samhällsekonomi. Det är inte som vanligt nu... Dieselpriserna i Sverige så höga att grovfoderproducenter redan nu aviserar prishöjningar på årets grovfoder.

I USA har transportkostnaderna rusat, restnoteringar och leveransförseningar har fortsatt i flera led och nu har de den högsta inflationen på flera decennier. 

Allt detta har naturligtvis även påverkat Hoof Armor vars pris nu gått upp. Vi har fortfarande Hoof Armor i lager men jag vill uppmärksamma er återkommande kunder på att det finns risk för brist/försenade leveranser. 2022-06-18

Produkter

Handla

Information