Som enda webbutik kan vi stolt erbjuda HHBB-huvudlag. Vi är skandinavisk distributör av Hoof Armor - ny lösning på gamla problem. Här hittar du även Ergo Shape - skoriktaren som sparar din hörsel - och Felix Hunger hakrem som gör arbetslivet lättare för din häst./Kerstin Kemlén

TILL DIG

Horseexplorese deltar i ett bokprojekt där professor emeritus Robert Cook, Tufts University, USA, är involverad.

Boken kommer att innehålla fakta och vetenskapliga bevis kopplade till användning av bett. Allt sådant som man önskade att man hade vetat innan man satte på tränset första gången. Cook är en världskänd forskare som de senaste 25 åren fokuserat på just bett. Kerstin Kemlén, Horseexplore.se, har alltsedan 2009 diskuterat bettfrågor med Cook och nu samlas kunskapen i boken som hästfolk saknat så länge.

Vill du stötta bokprojektet?

Läs mera här https://www.gofundme.com/f/dags-att-befria-hastar-fran-bett?utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=p_email%2B4803-donation-alert-v5

Produkter

Handla

Information